Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. Psalm 89 sit dus ons twyfel eerlik op die tafel, met die uiteindelike boodskap dat twyfel wel in die nabye teenwoordigheid van God tot rus kom. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? 2 Die # Jes. 2 Ek wil altyd sing. covenant ~ two people have agreed what each should do (here, God and his people). 1 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. Psalms . 1 Alef. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. Sela. van die goedheid . is so standvastig . From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Psalms 91 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Afrikaans, Psalms 89. Psalm 89 se verset. Ek het my trouverbond, so het die HEER gespreek, Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Psalmet 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? aan alles wat ek moes verduur van baie volke. U getrouheid. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. Sela. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Sela. church ~ all those people that believe all about Jesus. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. 2 I will tell everyone that your love stands firm forever. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. A maskil of Ethan the Ezrahite. 89. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.. 2 Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele- daar bevestig U u trou.. 4 Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe: Gebruik met toestemming. 3 Ek het gesê: “U troue liefde . Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Jammer, die video kon nie laai nie. The angels of heaven are his, his creatures and servants. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Alle regte voorbehou. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. For all time to come, I will tell how faithful you are. I will sing of the mercies of the Lord forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations. Hoofstuk 119 . 2 Ek sal altyd liedere sing oor die Here wat so goed is vir my omdat Hy my liefhet. Sela. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 88; Psalm 88. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. Wie is soos die Here? met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Dan sal Ek oor hul kwaad my strenge roede hef; my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref. Nogtans sal Ek van hom my goedheid nimmer wend nie, nog wankel in my trou, of ooit my waarheid skend nie. Many psalms (116 of the 150) have individual superscriptions (titles), ranging from lengthy comments to a single word. Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. PSALMS 89. 1 'n ONDERWYSING van # I Kon. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? conquer ~ beat in a war. Sal hy sy lewe red uit die hand van Sh’ol? Ek sal vir almal wil vertel dat ’n mens U altyd kan vertrou. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. die wêreld en alles daarin. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. Ek sal tot die Here sê: 89. Wie onder die hemelwesens is soos die Here? For the first 37 verses, the psalm recounts the promises made to King David and the covenant established by God with him; from verse 38 to 51, the psalmist laments what seems to him like God's lack of remembrance of his covenant promises. The several heavens are his, the airy, starry, and third heaven. 2:6 Esrahiet. 1. U het alles gemaak. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. As ek my bede bid, en 't opklim in u oor - ag, sluit dan nie u hart vir my, maar wil my smeking hoor! Psalm 89:1-52—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Psalms 89:48 - Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? Psalm 89 begins with words of praise for Yahweh's goodness and covenant faithfulness. 7:4). 3 You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one. Contextual translation of "psalm 91" into English. Human translations with examples: psalm, psalms, psalm 91, psalm 139: 23 24. dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. Hoofstuk 89 . Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? Read the Afrikaans Psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website or PC. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. met my uitverkorene. Look after Psalm 25 in Book 1 of the Psalms of David for more about the covenant. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. Psalm 89. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. 1. Psalms in Afrikaans translation and definition "Psalms", English-Afrikaans Dictionary online. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. The place and state of the blessed and … Psalms 89. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself. Psalmul 89:1-52– Citiţi Biblia online sau descărcaţi-o gratuit. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. Psalm 89 Continued. Ek wil nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. , hulle wandel in die lig van u aangesig. Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. 1 ’n Gedig van Etan, die Esragiet. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. my Vader, my God en die rots van my heil! Afrikaans. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Psalms 89:48 Afrikaans PWL Wie is die mens wat leef en nie die dood sal sien nie? 2 Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. broken ~ (in Psalm 89:39) not done (the past of "*break"). break ~ (in Psalm 89:33, 34) not do (what you said you would do). jou troon opbou van geslag tot geslag. Die hemel loof u wondermag. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Ek het ’n eed afgelê. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. Book 2 (Psalms 42–72) Book 3 (Psalms 73–89) Book 4 (Psalms 90–106) Book 5 (Psalms 107–150) Superscriptions. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 89; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Ek wil, geslag na geslag, sy getrouheid bekendmaak. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. van die Here. Oorsig van Psalms. Psalm 88. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. Die aarde is vol van wat u voortgebring het.”—Psalm 104:24. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. Ek roep tot U, o God, op wie my hoop bly staan, 't sy dat die blye son oor my of op- of ondergaan. The earth is full of your productions.”—Psalm 104:24. Psalm 89. Psalm 89 vers 12. Contextual translation of "psalm 91" into Afrikaans. Results for psalm 91 translation from Afrikaans to English. Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. soos die hemel.” 4 U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit. Human translations with examples: psalm, psalm 91, psalm 139:23 24. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. Remembering the Covenant with David, and Sorrow for Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. 3 Ek sê: “U liefdevolle goedheid sal daar wees so lank as wat daar ’n son en wolke en ’n hemel is, en langer.” 4 U het gesê: “Ek het ’n ooreenkoms met Dawid gemaak. Hoofstuk 89 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou beken Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. Manifold example of Gods blessing. API call; Human contributions. Psalm 89:11 “The heavens [are] thine, the earth also [is] thine: [as for] the world and the fulness thereof, thou hast founded them.” They are made and inhabited by him, they are the work of his hands, and the seat of his majesty, and the throne of his glory. Psalm 89 vers 13. sal vir altyd duur. Gebruik met toestemming. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Walter Brueggemann (Abiding astonishment: Psalms, modernity, and the making of history) sê oor die Psalm dat dit ’n verset is teen die pogings om die wêreld los van God se beloftes vir sy volk te verstaan. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Lied oor Jehovah se lojale liefde. 2. 1 'n Gedig van Etan die Esragiet. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. Maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, maar dwaal hul verder af in hul onheil'ge weë - Dan kom my tugtiging op sondaarspad hul teë. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. 89. PSALMS 89. die buurvolke behandel hom met minagting. hom met my heilige olie tot koning gesalf. 3. 1 Lord, I will sing about your great love forever. Psalms { proper } book of the Bible. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. PSALMS 89. Psalms 89 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) ’n ONDERWYSING van Etan, die Esrahiet. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur so lank die hemel staan. Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. 55:3 goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Alle regte voorbehou. 2. 89. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? 4:31 Etan, die # I Kron. 1 ’n Gedig van Etan die Esragiet. Amen, ja, amen. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.